Ethereum Virtual Machine (EVM)

Kryptovaluutat
31 toukokuun, 2024
51 Näyttöä

Ethereum Virtual Machine (EVM) on keskeinen komponentti Ethereum lohkoketjun toiminnassa, joka mahdollistaa hajautettujen sovellusten (DApps) ja älysopimusten suorittamisen. Tässä artikkelissa selvitämme, mikä EVM on, miten se toimii ja miksi se on niin tärkeä Ethereumin-ekosysteemille.

Mikä on Ethereum Virtual Machine (EVM)?

Ethereum Virtual Machine (EVM) on hajautettu laskenta-alusta joka mahdollistaa älysopimusten suorittamisen Ethereum-lohkoketjussa. Se on Turing-täydellinen virtuaalikone, joka tarkoittaa että se pystyy suorittamaan mitä tahansa laskennallisesti mahdollisia tehtäviä, kunhan vain resurssit riittävät. EVM toimii Ethereum-verkon solmujen ylläpitämänä ja se varmistaa että kaikki älysopimukset suoritetaan johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Miten EVM toimii?

EVM toimii eräänlaisena virtuaalisena tietokoneena, joka suorittaa älysopimusten koodia. Jokainen Ethereum-verkkoon lähetetty transaktio joka sisältää älysopimuksen, suoritetaan EVM:llä. Tämä mahdollistaa hajautettujen sovellusten ajamisen ilman että tarvitaan keskitettyä palvelinta.

Ethereum Virtual Machinen keskeiset toiminnot

 • Älysopimusten suorittaminen: Älysopimukset ovat ohjelmistoja jotka suoritetaan EVM:llä ja ne määrittävät miten tietyt transaktiot ja toiminnot suoritetaan lohkoketjussa.
 • Tilojen hallinta: EVM hallinnoi tilojen tietokantaa joka sisältää kaikkien älysopimusten ja käyttäjien tilitiedot.
 • Kaasun käyttö: Jokainen EVM:llä suoritettava operaatio vaatii kaasua (gas), joka maksetaan Etherinä (ETH). Kaasu rajoittaa suoritettavan koodin määrää ja suojaa verkkoa ylikuormitukselta.

EVM:n edut

EVM tarjoaa useita merkittäviä etuja, jotka tekevät siitä keskeisen komponentin Ethereum-ekosysteemissä:

 • Hajautus: EVM mahdollistaa hajautettujen sovellusten ja älysopimusten suorittamisen ilman keskitettyä palvelinta, mikä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta.
 • Yhteensopivuus: EVM on yhteensopiva useiden ohjelmointikielten kanssa kuten Solidity ja Vyper, mikä tekee älysopimusten kehittämisestä joustavaa.
 • Turing-täydellisyys: EVM on Turing-täydellinen, mikä tarkoittaa että se voi suorittaa mitä tahansa laskennallisesti mahdollisia tehtäviä.
 • Skaalautuvuus: Vaikka Ethereum-verkolla on haasteita skaalautuvuuden kanssa, EVM mahdollistaa tehokkaan älysopimusten suorittamisen mikä on keskeistä DApp-kehityksessä.

EVM käyttökohteet

Ethereum Virtual Machinella on laaja valikoima käyttökohteita, erityisesti hajautettujen sovellusten ja DeFi-palveluiden kehittämisessä:

 • Hajautetut sovellukset (DApps): EVM mahdollistaa monenlaisten DApp-sovellusten kehittämisen kuten pelit, markkinapaikat ja sosiaalisen median alustat.
 • DeFi-projektit: DeFi (hajautettu rahoitus) hyödyntää laajasti EVM:ää tarjotakseen palveluja kuten lainananto, lainanotto, kaupankäynti ja yield farming. Lue lisää DeFi-oppaastamme.
 • Tokenit: EVM mahdollistaa uusien tokenien luomisen ja hallinnoinnin, kuten ERC-20 ja ERC-721 -tokenit, joita käytetään laajalti kryptovaluuttojen ja NFT tokenien
  maailmassa.

Ethereum Virtual Machinen haasteet

Vaikka EVM tarjoaa monia etuja, siihen liittyy myös haasteita:

 • Skaalautuvuus: Ethereum-verkko kohtaa skaalautuvuusongelmia, jotka voivat vaikuttaa EVM suorituskykyyn. Tämä on yksi syy siihen, miksi Ethereum 2.0 on kehitteillä.
 • Kaasukustannukset: Kaasukustannukset voivat nousta korkeiksi erityisesti verkon ruuhka-aikoina mikä tekee älysopimusten suorittamisesta kallista.
 • Turvallisuus: Älysopimukset voivat sisältää haavoittuvuuksia, joita hakkerit voivat hyödyntää. Tämä tekee turvallisuustarkastuksista ja parhaista käytännöistä kriittisiä.

Ethereum Virtual Machinen tulevaisuus

EVM:n tulevaisuus näyttää lupaavalta erityisesti Ethereum 2.0 -päivityksen myötä joka lupaa parantaa skaalautuvuutta ja tehokkuutta:

 • Ethereum 2.0: Tämän päivityksen odotetaan ratkaisevan monia nykyisiä skaalautuvuusongelmia, mikä parantaa EVM:n suorituskykyä ja käyttökelpoisuutta.
 • Yhteentoimivuus: EVM yhteensopivuus muiden lohkoketjujen kanssa paranee jatkuvasti, mikä mahdollistaa laajemman käyttöönoton ja integroinnin.
 • Innovaatio: EVM kehittyy jatkuvasti ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti, mikä parantaa sen toiminnallisuutta ja turvallisuutta.

Yhteenveto

Ethereum Virtual Machine (EVM) on olennainen osa Ethereum-lohkoketjun ekosysteemiä, joka mahdollistaa hajautettujen sovellusten ja älysopimusten suorittamisen. Sen Turing-täydellisyys, hajautettu luonne ja yhteensopivuus useiden ohjelmointikielten kanssa tekevät siitä voimakkaan työkalun kehittäjille ja käyttäjille. Vaikka EVM kohtaa haasteita, kuten skaalautuvuus ja kaasun kustannukset sen tulevaisuus näyttää lupaavalta erityisesti Ethereum 2.0 myötä.

Kirjoittaja Kryptovaluutat