Blockchain – Eli lohkoketju

Kryptovaluutat
3 helmikuun, 2022
222 Näyttöä

Lohkoketju eli blockchain, on yksi viime vuosien merkittävimmistä innovaatioista joka muuttaa tapaa jolla käsittelemme ja varastoimme tietoa. Tämä artikkeli tarjoaa kattavan katsauksen lohkoketjun perusteisiin sen toimintaan ja merkitykseen eri aloilla. Sukellamme syvälle tähän mullistavaan teknologiaan joka on monen kryptovaluutan kuten Bitcoinin ja Ethereumin taustalla.

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju (Blockchain) on hajautettu tietokanta, joka tallentaa tietoja lohkoihin. Nämä lohkot ovat linkitetty toisiinsa kryptografisesti suojatuilla ketjuilla. Lohkoketjun innovatiivinen piirre on sen kyky tarjota turvallinen, läpinäkyvä ja muuttumaton tapa tallentaa tietoja ilman keskitettyä hallintoa.

Miten lohkoketju toimii?

Lohkoketjun toiminta perustuu kolmeen keskeiseen elementtiin: lohkoihin, ketjuun sekä hajautukseen.

 • Lohkot: Jokainen lohkoketjun lohko sisältää joukon tietoja, aikaleiman ja viittauksen edelliseen lohkoon. Tiedot voivat olla esimerkiksi tapahtumien tietoja, sopimuksia tai mitä tahansa muuta dataa joka halutaan tallentaa turvallisesti.
 • Ketju: Lohkot ovat linkitetty toisiinsa ketjuksi, missä jokainen lohko sisältää kryptografisen tiivisteen edellisestä lohkosta. Tämä luo ketjun, joka on lähes mahdoton väärentää sillä yhden lohkon muuttaminen vaatisi kaikkien sitä seuraavien lohkojen muuttamista.
 • Hajautus: Lohkoketju on hajautettu tietokanta, mikä tarkoittaa, että se on tallennettu useisiin eri paikkoihin eikä sitä hallinnoi mikään yksittäinen taho. Tämä tekee lohkoketjusta erittäin kestävän ja vaikeasti manipuloitavan.

Lohkoketju ja sen edut

Lohkoketjuteknologia tarjoaa lukuisia etuja jotka tekevät siitä houkuttelevan ratkaisun moniin käyttötarkoituksiin:

 • Turvallisuus: Lohkoketjun hajautettu ja kryptografisesti suojattu rakenne tekee siitä erittäin turvallisen. Tietojen muuttaminen on käytännössä mahdotonta ilman että kaikki osapuolet suostuvat muutoksiin.
 • Läpinäkyvyys: Jokainen lohkoon tehty muutos on näkyvissä kaikille verkon jäsenille, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja vähentää vilpillisten toimien riskiä.
 • Tehokkuus: Lohkoketjut voivat poistaa tarpeen kolmansille osapuolille, kuten pankeille tai notareille mikä nopeuttaa ja tehostaa monia prosesseja.

Lohkoketjun sovellukset

Lohkoketjuteknologia ei rajoitu pelkästään kryptovaluuttoihin. Se tarjoaa potentiaalia useille eri toimialoille:

 • Rahoitus: Lohkoketjut voivat mullistaa pankkitoiminnan ja maksujärjestelmät, tarjoten turvallisia ja nopeita rahansiirtoja ilman välittäjiä.
 • Terveydenhuolto: Potilastietojen hallinta lohkoketjun avulla voi parantaa tietoturvaa ja varmistaa tietojen saatavuuden oikeille henkilöille.
 • Logistiikka ja toimitusketjut: Lohkoketjut voivat tarjota läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä toimitusketjujen hallintaan, vähentäen vilpillisiä toimia ja parantaen tehokkuutta.
 • Älykkäät sopimukset, eli älysopimukset: Lohkoketjut mahdollistavat älykkäiden sopimusten (Smart contracts) käytön, jotka toteutuvat automaattisesti ennalta määrättyjen ehtojen täyttyessä. Tämä voi tehostaa esimerkiksi kiinteistökauppoja ja vakuutusprosesseja.

Lohkoketjun haasteet

Vaikka lohkoketjuteknologia tarjoaa monia etuja, sen laajamittainen käyttöönotto ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Joitakin keskeisiä haasteita ovat:

 • Skaalautuvuus: Nykyiset lohkoketjut, kuten vaikkapa Bitcoinin lohkoketju, kohtaavat aika-ajoittain skaalautuvuusongelmia jotka rajoittavat niiden kykyä käsitellä suuria määriä transaktioita nopeasti.
 • Energiankulutus: Monien lohkoketjujen, kuten Bitcoinin, ylläpito vaatii valtavasti energiaa, mikä herättää ympäristökysymyksiä.
 • Sääntely: Lohkoketjuteknologian sääntely on edelleen kehitysvaiheessa, ja selkeiden säädösten puute voi hidastaa sen käyttöönottoa tietyillä aloilla.

Tulevaisuuden näkymät

Lohkoketjuteknologian tulevaisuus näyttää lupaavalta ja uusia sovelluksia kehitetään jatkuvasti. Joitakin mahdollisia kehityssuuntia ovat:

 • Toisen sukupolven lohkoketjut: Uudet lohkoketjut kuten Ethereum 2.0, pyrkivät ratkaisemaan skaalautuvuus- ja energiankulutusongelmia.
 • Yhteensopivuus: Tulevaisuudessa saatamme nähdä lohkoketjujen keskinäisen yhteensopivuuden parantuvan, mikä mahdollistaa eri lohkoketjujen saumattoman yhteistoiminnan.
 • Laajempi hyväksyntä: Yritykset ja hallitukset ympäri maailmaa alkavat yhä enemmän tunnustaa lohkoketjuteknologian potentiaalin ja integroida sitä omiin toimintoihinsa.

Loppupäätelmät lohkoketjuteknologiasta

Lohkoketjuteknologia on mullistava innovaatio joka tarjoaa turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta monille eri aloille. Vaikka teknologialla on vielä haasteita, sen potentiaali on valtava ja sen sovellukset laajenevat jatkuvasti. Lohkoketjun ymmärtäminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen voivat tarjota merkittäviä etuja niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Kryptovaluutat.xyz suosittelee seuraamaan tarkasti lohkoketjuteknologian kehitystä ja sen sovelluksia, sillä se tulee epäilemättä olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa.

Kirjoittaja Kryptovaluutat