MiCA – Uusi lainsäädäntö kryptovaluutoille astuu voimaan 1.7.2024

Kryptovaluutat
18 kesäkuun, 2024
109 Näyttöä
MiCa

Kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen ja niiden yleistyessä myös sääntelytarve kasvaa. Euroopan unioni on tarttunut tähän haasteeseen ja luonut uuden MiCA-lainsäädännön (Markets in Crypto-Assets), joka astuu voimaan 1. heinäkuuta 2024. Tämä uusi lainsäädäntö asettaa uudet yhtenäiset säännöt kryptovaluutoille ja muille kryptovaroille koko EU:n alueella tuoden mukanaan merkittäviä muutoksia ja parannuksia alan toimintaan.

mica

Mikä on MiCa?

MiCA on laaja-alainen lainsäädäntökehys joka pyrkii säätelemään kryptovaluuttojen ja kryptovaroihin liittyvien palveluiden markkinoita Euroopan unionissa. MiCan päätavoitteena on luoda turvallisempi, läpinäkyvämpi ja luotettavampi ympäristö sekä sijoittajille että alan toimijoille.

MiCA:n keskeiset tavoitteet

Sijoittajansuoja

MiCan tarkoituksena on parantaa sijoittajien ja kuluttajien suojaa asettamalla tiukempia vaatimuksia tiedonantovelvollisuuksille ja riskienhallinnalle. Tämä auttaa sijoittajia ymmärtämään paremmin kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä ja tekemään informoituja päätöksiä.

Markkinoiden eheys

Lainsäädäntö pyrkii varmistamaan markkinoiden läpinäkyvyyden ja estämään markkinamanipulaatiota sekä muita laittomia toimintoja. Tämä edistää luottamusta kryptomarkkinoihin ja parantaa niiden toimivuutta.

Innovaatioiden edistäminen

MiCA tasapainottaa innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittämisen sääntelyn tarpeiden kanssa. Tämä luo vakaamman ympäristön uusien ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöön ottamiselle kryptovaluutta-alalla.

Yhdenmukaiset säännöt

MiCA luo yhtenäiset säännöt kaikille EU:ssa toimiville kryptovaluuttayrityksille, mikä helpottaa niiden toimintaa rajat ylittäen ja vähentää hallinnollista taakkaa. Tämä tekee markkinoista yhtenäisemmät ja helpommin hallittavat.

Kestävä kehitys

Lainsäädäntö sisältää säännöksiä jotka velvoittavat kryptovaluuttayrityksiä huomioimaan ympäristövaikutukset, erityisesti energiaintensiivisten louhintaprosessien osalta. Tämä auttaa vähentämään kryptovaluuttatoiminnan ympäristökuormitusta.

Mitä kaikkea MiCa kattaa?

MiCA-lainsäädäntö kattaa laajan kirjon kryptovaluuttoihin liittyviä toimintoja ja palveluita, mukaan lukien:

  • Kryptovaluuttapörssit: Pörssit joissa kryptovaluuttoja voidaan ostaa, myydä ja vaihtaa joutuvat noudattamaan uusia tiedonantovelvollisuuksia ja muita sääntelyvaatimuksia. Suomalaiset sijoittajat voivat jatkossakin ostaa kryptovaluuttoja turvallisesti suomalaisilta kauppapaikoilta kuten Coinmotionista.
  • Stablecoinien liikkeellelaskijat: Liikkeellelaskijoiden on varmistettava että heidän kolikkonsa ovat asianmukaisesti varmistettuja ja että ne täyttävät tiukat vakavaraisuusvaatimukset. Katso lisää mitä ovat Stablecoinit.
  • Lompakkopalvelut: Kryptovaluuttalompakkojen tarjoajat joutuvat noudattamaan uusia turvallisuus- ja tietosuojaohjeita, mikä parantaa käyttäjien varojen turvaa.
  • Muut kryptovaluuttapalvelut: Muut palveluntarjoajat kuten kryptovaluuttaneuvojat ja markkinapaikat, joutuvat myös noudattamaan MiCA:n asettamia sääntöjä.

MiCan vaikutukset

Sijoittajille

MiCA tuo mukanaan merkittäviä parannuksia sijoittajansuojaan. Sijoittajat voivat luottaa siihen että heidän varansa ovat paremmin turvattuja ja että he saavat tarvittavat tiedot riskeistä ja mahdollisuuksista ennen sijoituspäätösten tekemistä. Tämä lisää markkinoiden luotettavuutta ja voi houkutella uusia sijoittajia kryptovaluuttamarkkinoille.

Kryptovaluuttayrityksille

Yrityksille MiCA merkitsee sekä haasteita että mahdollisuuksia. Uudet säännöt edellyttävät investointeja sääntelyvaatimusten täyttämiseksi, mutta samalla ne avaavat mahdollisuuksia laajentaa toimintaa koko EU:n alueelle yhdenmukaisen sääntelykehyksen ansiosta. Yritykset, jotka noudattavat MiCA:n vaatimuksia, voivat hyötyä parantuneesta luottamuksesta ja lisääntyneistä liiketoiminta mahdollisuuksista.

Kryptovaluuttamarkkinoille

MiCA:n myötä kryptomarkkinat muuttuvat läpinäkyvämmiksi ja luotettavammiksi. Markkinatoimijoiden on noudatettava tiukempia sääntöjä, mikä parantaa markkinoiden toimivuutta ja vakautta. Tämä voi johtaa kryptomarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen entistä kestävämmällä pohjalla.

Yhteenveto

MiCA on merkittävä askel kohti turvallisempia ja läpinäkyvämpiä kryptovaluuttamarkkinoita Euroopan unionissa. Se tarjoaa yhtenäisemmät pelisäännöt ja suojaa sijoittajille, samalla edistäen innovaatioita ja kestävää kehitystä. Kryptovaluuttayritysten on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin, mutta ne voivat myös hyötyä parantuneesta luottamuksesta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

1. heinäkuuta 2024 astuva MiCA-lainsäädäntö on keskeinen askel kohti yhtenäisempää ja vakaampaa kryptovaluuttamarkkinaa ja sen vaikutukset tulevat olemaan laajalti tuntuvia koko alalla.

Lue lisää: https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica

Kirjoittaja Kryptovaluutat

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *